Vážení spoluobčania ! 

V našej obci je zavedený separovaný zber odpadov.

Zbierajú sa:

Plasty - žlté igelitové vrecia na výmenu podľa zberového kalendára

Papier - podľa zberového kalendára

Kovy - červený kontajner

Sklo - zelený kontajner

Tetrapaky - oranžový kontajner

O spôsobe zberu a mieste umiestnenia kontajnerov ste boli informovaný letákom, ktorý ste obdržali do poštových schránok.

V prípade nedostatku žltých plastových vriec môžete o ne požiadať na obecnom úrade.

Žiadame Vás, aby ste do nádob nevkladali iný odpad, ako ten, na ktorý je určený!!!