Obec Vlčany ako zriaďovateľ materských škôl vo svojom uzemnom obvode oznamuje zákonným zástupcom detí, že z dôvodu vykonávania technicko - udržiavacich prác na budove školy nebudú materské školy dňa 7.mája, v pondelok v prevádzke.