Od 23.júna 2018 môžete separovať použité kuchynské oleje.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať v uzavretej flaši na Bikadombe každý pondelok od 08:00 hod. do 12:00 hod. a každý piatok od 15:00 hod.do 19:00 hod.