Predajňa kŕmnych zmesí v starom kultúrnom dome oznamuje zákazníkom, že prijímajú objednávky na 29. júna na morky, 16 dňové brojlerové a mulardové kačice, husy a brojlerové kačice na výkrm, cena za kg je 2,40€. V predajni sa dajú objednať brojlerové kurence na 17.júla.