Vážení spoluobčania!

Z dôvodu zmeny harmonogramu zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu Vám oznamujeme, že zber papiera sa uskutoční 11.septembra a 13. novembra.

Zber skla sa uskutoční každé 2 týždne.