Vužite výrazné zľavy Kamenárstva Čapucha, ktoré ponúka všetky druhy kamenárskych prác. Výrobu žulových hrobov a pomníkov, čistenie starých náhrobných kameňov, opravy starých hrobov, dosekávanie a zlatenie písmen, výrobu parapetných dosiek a krbov. Pro objednaní kompletného jednohrobu, alebo dvojhrobu firma vyhotoví nový základ zdarma, ako aj zabezpečí odvoz strarého základu. Hlásiť sa môžete v miestnom cintoríne dnes, dňa 13.8.2018 v čase od 09:30 hod.do 10:30 hod. alebo na tel. č.: 0940/902101.