Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obciach Vlčany a Neded, spoločnosť ČOV Vlčany - Neded s.r.o. oznamuje producentom odpadových vôd, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, že od 26.10.2018 bude poverená osoba odpisovať stavy vodomerov a počítadiel motohodín.

Žiadame občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma, aby stav vodomeru alebo počítadla motohodín odčítali a oznámili ho na telefónnom čísle: 0901 / 740 181 alebo 0944 /451 179 alebo odčítaný stav napísali na lístok, vložili ho do igelitového  vrecka a umiestnili na vidieľné miesto na plote alebo bráne.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.