Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 13. novembra bude prebiehať v obci posledný zber papiera v roku 2018.

Ďalej Vám dávame do pozornosti, že dňa 14. novembra bude prebiehať zber plastov.

 Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny a plasty v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné domy.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 23. júna 2018 môžete separovať použité kuchynské oleje.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši na Bikadombe .

Tetrapaky sa budú v obci zbierať v 47. týždni, o presnom termíne Vás budeme informovať.

Pokiaľ sú nádoby na terapaky t.j. obaly z mlieka a džúsov plné, môžete ich odovzdať v žltých vreciach na Bikadombe.

Vopred ďakujeme!