Reformovaný cirkevný zbor vo Vlčanoch srdečne pozýva svojich členov a všetkých milých záujemcov na bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 18. novembra o 10:00 hod. v reformovanom kostole.

Na bohoslužbe vystupuje a vydá svedectvo umelec Elek János Mészáros, víťaz súťaže: Hviezda sa zrodí, reformovaný presbyter.