A Vágfarkasdi Református Egyház lelkészei hálaadó és köszönetnyilvánító ünnepi, műsoros alkalmat szerveznek mindazon kedves polgártársak számára, akik akár anyagi támogatással, akár imádsággal hozzájárultak Eszterke lányuk operációjához. Erre az alkalomra 2018.november 27-én, kedden este 18.00 órai kezdettel kerül sor a farkasdi kultúrházban. Az ünnepi alkalmon fellép a farkasdi református dalárda, a negyedi Napsugár kórus, kamocsai nótaénekesek, valamint Vadkerti Imre és baráti köre. Szeretettel várják Önöket!

Duchovní Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch - Pál a Anita Erdélyiovci organizujú vďakovnú, slávnostnú príležitosť pre všetkých občanov, ktorí buď finančne alebo modlitbami prispeli k operačnému zákroku ich dcérky Eszterky. Táto príležitosť sa bude  konať 27. novembra 2018., v utorok o 18-tej hodine v kultúrnom dome vo Vlčanoch. Na programe vystúpia: reformovaný spevácky zbor – Dalárda z Vlčian, spevácky zbor Napsugár z Nededu, speváci z Komoče a spevák Imre Vadkerti s priateľmi. Organizátori srdečne očakávajú záujemcov.