Na miestnom trhovisku predávajú žlté zemiaky v 25 kg-vom balení za 6 €.