Predajňa kŕmnych zmesí v starom kultúrnom dome o z n a m u j e zákazníkom, že prijímajú objednávky

na 15. januára na 20 týždňové mládky nosnice. Cena za kus 5,90 €