Vážení občania!

Kamenárstvo Andrássy z Topoľnice Vás pozýva na výstavu pomníkov s 30%-nou zľavou.

Veľký výber tvarov a farieb. Stabilné ceny so zaguľatenými hranami.

Príklad:

Komplet jednohrob so zakrytím: 

z pravého kameňa.................................. 1200 €

z umelého kameňa ................................. 450 €

Komplet dvojhrob so zakrytím:

z pravého kameňa.................................. 1600 €

z umelého kameňa ................................. 650 €

Zakrytie dvojhrobu:

z pravého kameňa..................................  800 €

z umelého kameňa ................................. 200 €

Vystavené pomníky si môžete pozrieť dnes od 9:30 hod. do 11:00 hod. pred miestnym cintorínom.

Počas výstavy ponúkame 30 % - nú zľavu.

Informácie na tel.č. : 0905 320 476.