Oznamujeme občanom, že kontajnery na serparovaný zber: sklo, kovy, tetrapaky sú umiestnené pri futbalovom štadióne. Prosíme Vás, aby ste jednotlivé komodity triedeného odpadu vhadzovali do kontajnerov na to určených a označených príslušnou nálepkou. Ďakujeme!