Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 10. apríla 2019, v stredu bude prebiehať v obci zber plastov.

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí.

Nepatria sem: TETRA PACKY t.j. obaly z mlieka a džúsov, plechovky od piva, nealko nápojov, plasty zenčistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov. 

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere. 

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

ZBER PAPIERA SA TENTO MESIAC NEUSKUTOČNÍ!!!

Najlbližší zber papiera bude 07.mája 2019.