Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od zajtra sa začne odpočet stavu vodomerov. 

Zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Vás žiadajú o spoluprácu. V prípade ak sa nebudete zdržiavať doma, žiadajú Vás o vyvesenie stavu vodomeru na viditeľné miesto. Za spoluprácu Vám ďakujú.