Predajňa kŕmnych zmesí v starom kultúrnom dome oznamuje zákazníkom, že prijíma objednávky na brojlerové kurence na 16. a 28.mája, na 3.mája prijímajú objednávky na morky, nosnice, kačice a husi. Na 26. apríla prijímajú objednávky na 9 mesačné sliepky, kus za 2,50 €. Sliepky budú predávať 26. apríla, v piatok o 15:00 hod. V predajni ponúkajú čerstvé vajíčka za 0,10 € a 0,13 € a biozemiaky.