Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 17. marca bude prebiehať v obci zber papiera – modré vrecia

a 18. marca bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

 

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore do vyhradenej nádoby, zber elektorodpadu, zber skla, kovov a tetrapakov, ktoré treba vložiť do označených kontajnerov na zbernom dvore - Bikadomb.

Vopred ďakujeme!