Vážení spoluobčania!

S ohľadom na mimoriadnu situáciu s výskytom korona vírusu a vzhľadom na ochranu bezpečnosti zdravia zamestnancov spoločnosti FCC, ktorá v našej obci zbiera komunálny odpad, Vás žiadame, aby ste odpad z domácnosti vkladali do smetnej nádoby v igelitových vreciach, a tento nestláčali, nakoľko zamestnanci nemôžu odpad ručne vyberať zo smetnej nádoby. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že zodpovedným prístupom Nás všetkých neohrozíme zamestnancov, ktorí manipulujú s komunálnym odpadom v našej obci.