Obec Vlčany oznamuje predajcom na Vlčianskom jesennom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 05.10.2019 a 06.10.2019  nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 01.05.2019 od: 8:00 hod. do 30.09.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade vo Vlčanoch, alebo na tel. čísle: 0915 360 617 u Tímei Kürthiovej .

Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU – adresa: Obecný úrad Vlčany č. 944, 925 84,  MAILOM- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo OSOBNE.

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 30.09.2019 na účet obce: IBAN: SK42 0200 0000 0000 1992 8132,  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: Vlčiansky jesenný jarmok 2019, alebo v pokladni obce Vlčany.                  Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 30.09.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. K žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
  • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  • 4. Jedno predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2 metre

Stanovenie výšky dane za užívania verejného priestranstva podľa aktuálneho VZN č. 3/2018 :

 • za umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb – jedlá, alkoholické a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu s ,,EE“ :                                                                                                                  15,00 €/m2/deň – s ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                           7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                            10,00 €/m2/deň – s ,,EE“ 
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby, hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar:

                  7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                3,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 2,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné :

                  5,00 €/m2/deň – bez ,,EE“