Oznamujeme občanom obce, že kontajnery na separovaný odpad, t.j. na kovy, sklo a na tetrapaky sú premiestnené z parkoviska futbalového ihriska do zberného dvora na Býčom vrchu.