V mene Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch Vás pozývam na XXIX. Vlčiansky jesenný jarmok.

V jarmočný predvečer, 4. októbra 2019 od 17:00 hod. ( piatok) na námestí pred obecným úradom pre Vás pripravíme bezplatnú hostinu, kde pohostíme výhradne miestnych občanov.

Toto gesto, ako aj všetky naše činy konáme v znamení zmien. Meníme, lebo zmena je nevyhnutná!

Jarmok je o nákupoch. O jedle a popíjaní. O stretnutiach, o pocite davu. O sprievodoch, o výstavách, o predstaveniach. O kladení vencov, o bohoslužbe v prírode. O hudbe, o súťažiach. O futbalovom zápase Vlčany - Neded. O vítaní hostí. O cenách. O nás. O duši našej obce...

Veríme v dobré počasie. Príďte aj Vy už v piatok večer. Čakáme Vás!

János Restár, starosta obce.

 

Farkasd község önkormányzata nevében szeretettel meghívom a XXIX. Farkasdi Őszi Vásárra.                                                                                              

A vásár előestjén, 2019. október 4-én, azaz pénteken  17.00 –tól  ingyenes  vendéglátást szervezünk kizárólag Önöknek, helyieknek a községi hivatal előtti téren.

Ezt a gesztust is, mint mindent, amit teszünk, a változások jegyében cselekedjük.  Változtatunk, mert változnunk kell, hogy megmaradjunk.

Egy vásár a vásárlásról szól. Az evésről, ivásról.  A találkozásokról, a sokadalom érzetéről. A  felvonulásokról, a kiállításokról, bemutatókról.  A koszorúzásról, a muzsikáról, a versenyekről.   A Farkasd - Negyed focimeccsről, a Csík zenekarról.   A vendégfogadásról. A helytállásról. Díjakról. Érzelmekről. Rólunk. A falu lelkéről…

Reméljük a jó időt. Jöjjön ki Ön is, már pénteken este. Várjuk!

Restár János, polgármester