Na základe telefonického upozornenia majstra Diaľkových vodovodov p. Pála Vám oznamujeme, že elektrikári ZSE budú odstraňovať poruchu trafostanice na ČS Vlčany cca. od 11:30 hod. v trvaní  asi 1,5 hod. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody v obciach Vlčany, Neded, Dolný Chotár, Veľký Ostrov, Žihárec, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice

    S pozdravom Máraiová, ZSVS