Novinky, oznamy

M e g h í v ó

Farkasd község polgármestere és önkormányzata, a Csemadok Farkasdi Alapszervezete és a Farkasdi Református Egyházközség tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István – napi megemlékezésre, melyre 2019.augusztus 25-én 10:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban. Az istentisztelet után fellép Vadkerti Imre előadóművész, majd 11:30 órakor koszorúzásra kerül sor a faluközpontban.

P o z v á n k a

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, Miestna Organizácia Csemadoku a Reformovaná cirkev Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť a kladenie vencov na počesť Svätého Štefana, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole. Po slávnostnej bohoslužbe vystúpi známy spevák, Imre Vadkerti, a o 11:30 hod. nasleduje kladenie vencov v centre obce pri pomníku.

inzerát

katastrálna mapa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Nájomná zmluva - vzor

Jedálny lístok 19.08.2019 - 25.08.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.08.2019

MUDr. Peter Bakič oznamuje obyvateľom, že od 13. do 16. augusta 2019 ordinuje od

7:00 do 13:00 vo Vlčanoch. 

 

MUDr. Bakič Peter értesíti a lakosokat, hogy 2019. augusztus 13-tól 16-ig

7:00-tól 13:00-ig Farkason rendel.

Červený kríž v Nedede organizuje odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 16.8.2019 v čase od 8:00 do 10:00 hod. v kultúrnom dome v Nedede. 

Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a preukazom darcu krvi,ak ho má.

Darca musí mať 18 az 60 rokov a aspoň 50 kg.

Pre darcov je zabezpečený obed od 11.00hod. v reštaurácii Palma v Nedede.

Jedálny lístok 12.08.2019 - 18.08.2019

Oznamujeme občanom obce, že od 1.augusta sa začne roznášanie obedov z kuchyne obecného úradu.

Žiadame záujemcov, aby si zabezpečili dva obedáre - vždy jeden na výmenu.

Nový jedálny lístok dostanete v piatok na nasledujúci týždeň a taktiež je zverejnený aj na webovej stránke obce.

Cena obedu spolu s roznáškou bude 3 €.

Žiadame Vás, aby ste si obed objednali ráno do 8:00 hod.

Bližšie informácie dostanete na tel.č.: 0908 053 965.

zvýšené nebezbečenstvo

zvýšené nebezbečenstvo 2

Oznamujeme občanom obce, že kontajnery na separovaný odpad, t.j. na kovy, sklo a na tetrapaky sú premiestnené z parkoviska futbalového ihriska do zberného dvora na Býčom vrchu.

Dovolenka od 30.7.2019 do 06.08.2019.

Zastupuje Dana Bombiczová v Nedede

Oznamujeme občanom, že od 01.04.2019 do 31.10.2019 otváracie hodiny kompostoviska biologického odpadu ( pri čističke odpadových vôd) a zberného dvora na Bikadombe budú nasledovné: 

Kompostovisko - biologický dvor odpadu

Utorok:   15:00 - 19:00 hod.

Štvrtok:  15:00 - 19:00 hod.

Sobota:  10:00 - 17:00 hod.

 

Zberný dbor na Bikadombe pri futbalovom ihrisku: 

Pondelok:   08:00 - 12:00 hod.

Piatok:        15:00 - 19:00 hod.

Bez vody nie je život

Víz nélkül nincs élet

P O Ď A K O V A N I E

 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch touto cestou úprimne ďakujú všetkým občanom, žiakom a pedagógom obidvoch základných škôl, ako aj členom našich spoločenských organizácií, ktorí sa osobne zúčastnili na veľkom jarnom upratovaní, čím významne prispeli ku skrášleniu našej obce. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať desiatky ton odpadu. Zvláštne poďakovanie patrí ešte všetkým občanom a organizáciám, ktorí nezištne poskytli svoje vlastné prostriedky na odvoz vyzbieraného odpadu.  Našim rybárom patrí poďakovanie za prípravu skvelého občerstvenia, ako aj poľovníkom za chutné mäso.

Ďakujeme !

 

                                                                                 

K Ö S Z Ö N E T

 

Farkasd község polgármestere és  képviselő-testülete ezúton köszöni a tavaszi nagytakarításon résztvevő minden kedves lakosnak, mindkét alapiskola diákjainak, pedagógusainak, a helyi szervezetek és társulások tagjainak, hogy segítettek falunk szebbé tételében. Közösen sikerült több száz kilogramm hulladékot összegyűjtenünk! Külön köszönet illeti azon farkasdi lakosokat és szervezeteket, akik, illetve amelyek felajánlották saját szállítóeszközeiket az összegyűjtött hulladék elviteléhez! A helyi horgászszervezetnek köszönjük a finom ebéd elkészítését, vadászainknak pedig az alapanyagot.

                                              

Köszönjük !

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Obec Neded

Voľné pracovné miesto v MŠ s VJS v Tešedíkove

Výstraha SHMÚ

Prerušenie distribúcie elektriny - 23.4.2019

Oznamujeme občanom obce, že od 21.6.2019 sa zrušuje jednosmerná premávka v ulici " Botkaköz"

Veľké jarné upratovanie - 23. marec 2019

Turnaj U11

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 12. marca, v utorok bude prebiehať v obci zber papiera -modré vrecia.

Patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, telefónne zoznamy, zošity, knihy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky.

a dňa 13.marca, v stredu zber plastov- žlté vrecia

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore – na Bikadombe do vyhradenej nádoby v čase:

Pondelok                  8:00 -12:00 hod.

Piatok                      15:00 - 19:00 hod.

Ďalej Vám dávame do pozornosti, že pokiaľ Vám chýbajú vrecia na separovaný zber plastov - žlté a separovaný zber papiera - modré môžete ich bezplatne vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vlčanoch číslo dverí: 212. 

Hasičsk zábava - Tűzoltóbál

FCC - papier, plasty, sklo

Šaliansky jarmok 2019

Trieďme odpad, má to zmysel !

Együtt Natiért

 

Meghívó - ünnepi megemlékezés és koszorúzás - 2019.március 17.

Obec Vlčany oznamuje predajcom na Vlčianskom jesennom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 05.10.2019 a 06.10.2019  nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 01.05.2019 od: 8:00 hod. do 30.09.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade vo Vlčanoch, alebo na tel. čísle: 0915 360 617 u Tímei Kürthiovej .

Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU – adresa: Obecný úrad Vlčany č. 944, 925 84,  MAILOM- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo OSOBNE.

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 30.09.2019 na účet obce: IBAN: SK42 0200 0000 0000 1992 8132,  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: Vlčiansky jesenný jarmok 2019, alebo v pokladni obce Vlčany.                  Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 30.09.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. K žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
  • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  • 4. Jedno predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2 metre

Stanovenie výšky dane za užívania verejného priestranstva podľa aktuálneho VZN č. 3/2018 :

 • za umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb – jedlá, alkoholické a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu s ,,EE“ :                                                                                                                  15,00 €/m2/deň – s ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                           7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                            10,00 €/m2/deň – s ,,EE“ 
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby, hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar:

                  7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                3,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 2,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné :

                  5,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 12. júna 2019, v stredu bude prebiehať v našej obci zber plastov - žlté vrecia

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí. 

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere. 

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore - Bikadomb do vyhradenej nádoby.

Zber papiera sa tento mesiac neuskutoční. Najbližší zber papiera bude 9. júla 2019. 

Vopred ďakujeme ! 

Oznam o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia

Vyhodnotenie OVS

inzerát prenájmu

podmienky obchodnej verejnej súťaže

návrh zmluvy

výkres

lístky sú v obmedzenom množstve !!!

 

Deň detí s dymom a parou

Upozornenie -zákaz vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd

jegyek korlátozott mennyiségben !!!

 

Gőzfelhős gyermeknap

žiadosť o súčinnosť, informačný list, súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ/ka MŠ s VJM - Óvoda Tešedíkovo

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 13. februára 2019, v stredu bude prebiehať v obci zber plastov.

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí. 

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere. 

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedenýzber použitého kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore - Bikadomb do vyhradenej nádoby v čase:

Pondelok                  8:00 -12:00 hod.

Piatok                      15:00 - 19:00 hod.

ZBER PAPIERA SA TENTO MESIAC NEUSKUTOČNÍ!!!

Najlbližší zber papiera bude 12.marca 2019.

Ďalej Vám dávame do pozornosti, že pokiaľ Vám chýbajú vrecia na separovaný zber plastov - žlté a separovaný zber papiera - modré môžete ich bezplatne vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vlčanoch číslo dverí: 212. 

Vopred ďakujeme ! 

A farkasdi Alapiskola és Óvoda tanulói és tantestūlete tisztelettel meghívják hagyományos esztrádmūsorukra, melyre 2019. május 23 - 24-én 18 órai kezdettel kerūl sor a helyi kultúrházban.

Jegyelōvétel az iskolában lehetséges.

Helyfoglalás a helyszínre érkezés sorrendjében tōrténik. 

Zš s Mš Vlčany oznamuje, že od 8.2.2019 ( piatok ) – do 15.2.2019 ( piatok ) prerušuje prevádzku z dôvodu zvýšenej chorobnosti chrípky a chrípke podobnému ochoreniu.
Vyučovanie sa začína 18.02.2019 ( v pondelok )

Gőzfelhős gyermeknap

O B E D Y   S E D E M    D N Í   V  T Ý Ž D N I

Kuchyňa obecného úradu

Vlčany č. 944

Cena obeda: 2,80 €

Objednávky do 08:00 hod. na tel. čísle:

0 9 0 8   0 5 3    9 6 5 

alebo osobne v kuchyni obecného úradu.

X. Majális és főzőverseny - IFI

usmernenie

postup registrácie

registrácia

Príloha 2

plagát

Obec Vlčany ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2019.

Zmenou sa rozumie napríklad:

 • kúpa a predaj nehnuteľnosti

Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

 • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti(ako pri kúpe a predaji)
 • schválené stavebné povolenie
 • kolaudácia nehnuteľnosti
 • uplynutie doby úľavy, t.j. oslobodenia od platby dane za novostavbu
 • dedičstvo(daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
 • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii v kancelárii č. 210 alebo na telefónnom čísle: 031/77 942 47

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 7. mája, v utorok bude prebiehať v obci zber papiera -modré vrecia.

Patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, telefónne zoznamy, zošity, knihy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky.

a dňa 8.mája, v stredu zber plastov- žlté vrecia

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore – na Bikadombe do vyhradenej nádoby.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 08. januára 2019 bude prebiehať v obci zber papiera - modré vrecia.

Patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, telefónne zoznamy, zošity, knihy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky.

a 9.  januára 2019 bude prebiehať zbert plastov - žlté vrecia

Patria sem: stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén v malom množstve - max 10 % z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí. 

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, spoločnosť KOMPLEX s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere. 

V deň zberu treba vyložiť vrecia ráno do 06:00 hod !!!

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore - Bikadomb do vyhradenej nádoby. 

Vopred ďakujeme ! 

Športový deň & Deň detí sa uskutoční 11.05.2019

Bacardi parti - deň detí - zmena

zber TKO za rok 2019

Stavanie mája a deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na uvítanie nového roka 2019 a na Silvestrovský ohňostroj, ktorý sa uskutoční dňa 01.01.2019 o 00:20 hod. pred obecným úradom.

O teplý čaj a o varené víno je postarané.

Každého srdečne očakávame!

Prevádzkovateľ kuchyne oznamuje odberateľom - stravníkom, že od 01.05.2019 sa bude zvyšovať cena obedov na 3,00 eur.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa ( výdaj stravy): Pondelok - Nedeľa : 11.30 - 14.00 hod.

Kontakt: 0908 053 965

 

Zvyšovanie ceny obedov

vianocny pozdrav starostu obce

Vlčianske hody 2019

Harmonogram zberu sep.odpadu 2019

A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület szerettel meghívja községünk lakosait  Rendhagyó Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratára, amely 2019. április 26-án, pénteken 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre  a községi hivatal  épülete előtt. Mindenkit szeretettel várunk !

Hornozemský husársky a tradície zachovávajúci spolok Vás srdečne pozýva na neobvyklú hornozemskú jarnú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 26.4.2019, v piatok

o 15:00 hod. pred obecným úradom pri pomníku.

Každého srdečne očakávame.

OPERA TRIO - Karácsonyváró koncert

Prerušenie elektriny - 14.5.2019

Šaľa - Šoporňa - Sereď

Šaľa - Veča - Duslo

Selice - Šaľa - Galanta

Šaľa - Kráľov Brod - Trstice Šaľa - Dlhá nad Váhom

Ordinačné hodiny - MUDr.Bakič

Oznámenie RVPS

Vážení zákazníci!

Pošta Vlčany

bude v dňoch

9.4. -10.4.2019

z prevádzkových príčin

O T V O R E N Á

 U t o r o k: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

 S  t r e d a: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 15:00 hod.

Najbližšia otvorená pošta

N E D E D

 utorok: 08:00 - 13:00 a 13:30 - 15:00 hod.

 streda: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

Za pochopenie Vám ďakujú ! 

Spoločnosť Duslo, a.s. ponúka širokú škálu testov, ktoré môžete využiť pre svoje potreby, ako napr. rozbor vôd, rozbory pre agrosektor, otestovanie liehu, liehoviny atď. Ďalšie informácie : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

duslo a.s.

Daruj krv, zachrániš život !

Výsledky podľa okrskov

Csáky Pál: Hit és illúzió

Výsledky KV 2018 v obci Vlčany