Gondozó és Idősek Otthona – tájékoztató

Gondozó és Idősek Otthona – tájékoztató

925 84 Vágfarkasd 97

Ügyintézés - elérhetőségeink:

Józsa Katarína, Mgr.
925 84 Vágfarkasdi Községi Hivatal 944
208-as ajtó
 031/77 94 200
 0915 741 138

Tevékenység

Farkasd község önkormányzata az SZNT szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. törvény hatályos módosításával összhangban szociális szolgáltatást nyújt tartós bentlakásos közös létesítményében a „Gondozó és Idősek Otthonában”. Az állami szociális közfeladatnak minősülő tevékenységet Farkasd Község Önkormányzata a 202-es központi nyilvántartási szám alatt jegyzi.

 

A közös létestíményben nyújtott ellátásról

A Gondozó Otthon előre meghatározott időre nyújt benntlakásos szociális ellátást felnőtt korú fizikai személyek részére, akik már önmaguk ellátására csak részben képesek, illetve akik önmaguk ellátására már segítség nélkül nem képesek ( meghatározás a 448/2008 törvény 3-a számú melléklete szerint), és akik számára a házi gondozó szolgálat nem megfelelő.

Kapacitás: 18 hely, szabad férőhelyek száma: 0

 

Az Idősek Otthona tartós benntlakásos szociális ellátást nyújt azon idős korú személyek részére, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, önmaguk ellátására már segítség nélkül nem képesek, az elhelyezési indikáció száma legkevesebb IV. ( meghatározás a 448/2008 törvény 3-as számú melléklete szerint), vagy azon nyugdíjasok számára, akik egyéb indokolt okokból kérik a tartós benntlakásos szociális ellátást.

Kapacitás: 8 fő, szabad férőhelyek száma: 0

 

A Gondozó és Idősek Otthonában a következő ellátás biztosított : gondozás, ápolás, szociális tanácsadás, szállás, étkeztetés, takarítás, mosás, vasalás, mosodai és ruházati karbantartás, személyes értéktárgyak megőrzése.

Kizáró okok a Gondozó és Idősek Otthonába való elhelyezésre : mentális zavar- elmebetegség, fertőző vagy ragályos betegség, egészségi állapot, amely megköveteli a kórházi intézményes ellátást, alkoholizmus és kábítószer függőség , antiszociális viselkedés.

 

Térítési díj fizetése

A személyi térítési díj havi összegben van megszabva. A havi térítési díj módját és nagyságát a helyi önkormányzat által jóváhagyott általános érvényű rendelet szabályozza, a szociális szolgáltatásokról szóló törvény,valamint a létminimumról szóló törvény értelmében figyelembe véve az ellátott saját illetve közeli hozzátartozói jövedelmi és vagyoni helyzetét.

Ügyfélfogadás
Hétfő 7:30 - 15:30

Kedd 7:30 - 12:00

Szerda 7:30 - 16:30

Csütörtök 7:30 - 12:00

Péntek 7:30 - 14:30