Vágfarkasdi Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda


Základná škola s materskou školou

č. 1547
925 84 Vlčany
031/7794 083