Základná škola s materskou školou s VJM

ZŠ s MŠ s VJM
Vlčany 1547
925 84 Vlčany
031/7794 094

www.sulifarkasd.sk
Oznam zriaďovateľa