Základná škola s materskou školou Vlčany Vás srdečne pozývajú na estrádu, ktorá sa uskutoční dňa 24.5.2018 a 25.5.2018 so začiatkom 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Čakajú Vás s fantastickým programom.