Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2018, t.j. v stredu sa uskutoční v našej obci zber tetrapakov. 

Kontajnery na tetrapaky sú oranžovej farby a sú umiestnené:

- v Somole

- pri futbalovom ihrisku

- pri základnej škole

Pokiaľ máte zozbierané obaly z mlieka, smotany a džúsov, prosíme Vás odneste ich do oranžových kontajnerov na stojiskách.

Zároveň Vás upozorňujeme, že do oranžových kontajnerov patria len tetrapaky a žiadny iný odpad!

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.