Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.9.2018, t.j. v piatok sa uskutoční v našej obci zber skla. 

Kontajnery na sklo zelenej farby a sú umiestnené:

- pri kultúrnom dome

- pri futbalovom ihrisku

- pri základnej škole

- v Somole

- pri cintoríne

Pokiaľ máte zozbierané sklo, prosíme Vás odneste ich do zelených kontajnerov na stojiskách.

Zároveň Vás upozorňujeme, že do zelených kontajnerov patrí len sklo a žiadny iný odpad!

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.