Upozorňujeme občanov obce, aby nevykladali pred svoje rodinné domy biologický ani žiadny iný odpad, nakoľko nebude odstránený prostredníctvom obce.

Biologický odpad, ako konáre, listy a pod. si môže každý sám bezplatne vyniesť na zberný dvor biologického odpadu v dňoch: utorok, štvrtok, sobota.

Za pochopenie Vám ďakujeme.