Miestna Organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Vlčanoch touto cestou pozýva svojich členov na výročnú členskú, ktorá sa uskutoční dňa 17.3.2019, v nedeľu o 10:00 hod. v poľovníckom dome PZ POKROK Vlčany - pri železničnej stanici. Každého člena srdečne očakávajú. 

S pozdravom PETROV ZDAR!

Výbor miestnej organizácie vo Vlčanoch