Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od dňa 

7.septembra 2020 

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

MUDr. Kissová ozamuje, že od 24.8. do 31.8.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove

Západoslovenská vodáresnká spoločnosť oznamuje obyvateľom, že 29.05.2020, dnes od 10:00 hod. do 12:00 hod. nebude pitná voda na území Somole.

COOP Jednota Galanta oznamuje občanom obce, že predajňa Supermarket Vlčany , Hlavná č. 945 (vedľa obecného úradu) bude od 15.6.2020 otvorená nasledovne:

pondelok až piatok od 6,00- do 21,00hod.

sobota 6,00hod. do 20,00hod   .

Tešia sa na Vašu návštevu.

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany si Vás dovoľuje upozorniť, že v služobnom obvode OO PZ Vlčany bol zaznamenaný pohyb podozrivých osôb, ktoré sa pravdepodobne dopúšťajú podvodných konaní smerujúcich k vylákaniu peňažných hotovostí hlavne u občanov vyššieho veku, zväčša samo žijúcich, resp. žijúcich na okrajových častiach obcí. Tieto podozrivé osoby telefonicky pod históriou, že sú pracovníkmi Červeného kríža alebo iných organizácií a lákajú od nich vysokú finančnú hotovosť.

Podozrivé požiadavky cez telefón resp. pri vpúšťaní podozrivých osôb do svojich domov a na pozemky treba ihneď oznámili na Obecný úrad, Obecnú políciu,  resp. na linku 158.