Zolták Takáč mladší, vo Vlčanoch pod č.d. 1188 ponúka  napredaj paradajkové a paprikové priesady.

Informovať sa môžete u menovaného alebo na tel.č. 0907/673 883