Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany si Vás dovoľuje upozorniť, že v služobnom obvode OO PZ Vlčany bol zaznamenaný pohyb podozrivých osôb, ktoré sa pravdepodobne dopúšťajú podvodných konaní smerujúcich k vylákaniu peňažných hotovostí hlavne u občanov vyššieho veku, zväčša samo žijúcich, resp. žijúcich na okrajových častiach obcí.

Preto  Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vlčanoch  upozorňuje občanov na zvýšenú opatrnosť na podozrivé požiadavky, pri vpúšťaní podozrivých osôb do svojich domov a na pozemky. V prípade výskytu takýchto osôb  sa snažte zapamätať podozrivé osoby, a keď je možné, tam treba napísať evidenčné číslo dopravného prostriedku a toto ihneď oznámiť na Obecný úrad, Obecnú políciu,  resp. na linku 158.