Vážení spoluobčania ! 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 20. júna 2018, v stredu sa uskutoční v našej obci zber tetrapakov.

Kontajnery na tetrapaky sú oranžovej farby a sú umiestnené: 

- V Somole

- pri futbalovom ihrisku 

- pri základnej škole 

Pokiaľ máte zozbierané obaly z mlieka, smotany a džúsov prosíme Vás odneste ich do oranžových kontajnerov na stojiskách.

Zároveň Vás upozorňujeme, že do oranžových kontajnerov patria len tetrapaky a žiadny iný odpad!

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.