Dňa 15. septembra 2018 sa organizuje zájazd do Budapešti, a to do Tropikária a na Medzinárodné jazdecké preteky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10.septembra u Zoltána Kürthyho vo Vlčanoch pod č.d. 587.