Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 11.septembra, v utorok bude prebiehať v obci zber papiera a 12.septembra, v stredu bude prebiehať zber plastov. 

Prosíme Vás aby ste si pobalený papier v modrých vreciach a plasty v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné domy. 

Vopred ďakujeme!