Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, pretože je to ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob na to určených do tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú v našej obci Vlčany umiestnené v vstupnej chodbe pri vchode do obecného úradu.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete tak k ochrane životného prostredia.