Oto Komlósi, v ulici Veterná, pod č.d. 1238 ponúka na predaj jablká.

Informovať sa môžete osobne u menovaného.