František Kalmár pod č.d. 345 ponúka napredaj kukuricu.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u menovaného.