Predajňa kŕmnych zmesí v starom kultúrnom dome oznamuje zákazníkom, že prijímajú objednávky na 20. februára na 10 a 20 týždňové mládky nosnice. 

V predajni sa dajú objednať brojlerové kurence na 15. marca 2019.