Vážení rodičia!

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ  s MŠ s VJM sa uskutoční v dňoch 2. a 3.mája 2019, v čase od 10:00 hod.do 11:30 hod.

Každého škôlkara srdečne očakávajú.