Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že od 1. septembra sa uskutoční odpočet plynomerov. Prosíme občanov, aby sprístupnili plynomery pre doručovateľky pošty.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.