Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že od 13. augusta sa uskutoční odpočet plynomerov. Prosíme občanov, aby sprístupnili plynomery pre doručovateľky pošty.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.