Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že od dňa 6.septembra 2018 budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania, žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.