Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že najbližší zber papiera sa uskutoční 13. novembra 2018.

Súčasne Vám upozorňujeme, že to bude posledný zber papiera v roku 2018!