Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že dňa 7. augusta bude prebiehať v obci  zber plastov .

Prosíme Vás aby Ste si pobalený plast v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné domy.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do žltých vriec na plasty patria:

  • stlačené PET fľaše, t.j. fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže, igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén ( v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí )

nepatria sem:

-TETRA PACKY t.j. obaly z mlieka a džúsov, plechovky od piva, nealko nápojov, plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

Žiadame občanov o stláčanie PET -fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia.

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

 

ZBER  PAPIERA  SA TENTO  MESIAC  NEUSKUTOČNÍ!!!

Najbližší zber papiera bude 10. septembra 2019.

Ďalej Vám oznamujeme, že v obci je zavedený zber použitého  kuchynského oleja, ktorý môžete odovzdať v uzavretých plastových fľašiach na zbernom dvore – Býčí vrch do vyhradenej nádoby.

Vylievanie použitého oleja do kanalizácie je prísne zakázané!

 

Na základe upozornenia zberovej spoločnosti ENVIROPOL SK, ktorá v našej obci vykonáva zber elektroodpadu si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

            Do elektroodpadu patria: staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Jedná sa o:

staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, sušičky, myčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, mixéry, kanvice, žehličky a iné.

Všetky odovzdávané elektrické zariadenia musia byť kompletné, nerozbité, musia obsahovať elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce inak nebudú zberovou spoločnosťou prevzaté.

Nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia sa odovzdávajú na zbernom dvore – Býčí vrch v čase:

Pondelok: 7.00 – 12.00

Piatok:    15.00 – 19.00

Vopred ďakujeme!