Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany žiada obyvateľov obce, aby svoje motorové vozidlá nenechávali na ulici a pokiaľ majú možnosť parkovali vo dvoroch, aby nedávali väčšiu šancu zlodejom, nakoľko v poslednom období v našom okrese Šaľa sa zvýšila trestná činnosť spáchaná na motorových vozidlách “