Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali Vám oznamuje, že na základe uznesenia vlády č.207/2020 bol schválený návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020.  

Na základe uvedeného sa dňa 08. a 09. apríla 2020 rušia stránkové hodiny na pracoviskách oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, klientských centrách Ministerstva vnútra SR a dopravných inšpektorátoch.